หลักการขององค์การสหประชาชาติ

               มาตรา 2 ของกฎบัตรสหประชาชาติ ระบุหลักการที่สำคัญไว้ดังนี้ คือ

 1. ยึดหลักความเสมอภาคในอธิปไตยของสมาชิกทั้งหมด

 2. สมาชิกทั้งหมดต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎบัตรโดยสุจริตใจ  

 3. จะระงับกรณีพิพาทโดยสันติวิธี

 4. ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมาชิกต้องละเว้นการคุกคาม หรือการใช้กำลังต่อบูรณภาพอาณาเขต หรือเอกราชทางการเมืองของรัฐใดๆ

  5. สมาชิกทั้งหมดจะให้ความช่วยเหลือทุกประการแก่สหประชาชาติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ไปตามกฎบัตรได้  

  6. สำหรับรัฐที่มิได้เป็นสมาชิกนั้น ก็ต้องปฏิบัติตามหลักการนี้เท่าที่จำเป็นต่อการดำรงไว้ซึ่งสันติภาพอันถาวรและความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศ

  7. กฎบัตรไม่ให้อำนาจแก่สหประชาชาติเข้าแทรกแซงในเรื่องที่อยู่ในเขตอำนาจภายในรัฐ

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s