การปกครองของจังหวัดบึงกาฬ

การปกครองมี 2 ส่วนด้วยกัน

1. การปกครองส่วนภูมิภาค        2. การปกครองส่วนท้องถิ่น

1. การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบึงกาฬแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตำบล 131 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บึงกาฬ(Bueng Kan) 11 หมู่บ้าน  

 2.โนนสมบูรณ์(Non Sombun) 13 หมู่บ้าน    

 3. หนองเข็ง(Nong Kheng)11 หมู่บ้าน

 4. หอคำ(Ho Kham) 14 หมู่บ้าน            

 5. หนองเลิง(Nong Loeng) 13 หมู่บ้าน         

 6. โคกก่อง(Khok Kong) 9 หมู่บ้าน

 7.นาสวรรค์(Na Sawan) 9 หมู่บ้าน

 8.ไคสี(Khai Si) 10 หมู่บ้าน

 9.ชัยพร(Chaiyaphon) 13 หมู่บ้าน

 10.วิศิษฐ์(Wisit) 13 หมู่บ้าน

 11.คำนาดี(Kham Na Di) 8 หมู่บ้าน

 12.โป่งเปือย(Pong Pueai) 7 หมู่บ้าน

 

2. การปกครองส่วนท้องถิ่น

         ท้องที่อำเภอบึงกาฬประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 13 แห่ง ได้แก่

* เทศบาลตำบลบึงกาฬ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบึงกาฬและบางส่วนของตำบลวิศิษฐ์
* เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ)
* เทศบาลตำบลหนองเข็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเข็งทั้งตำบล
* เทศบาลตำบลหอคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหอคำทั้งตำบล
* เทศบาลตำบลโคกก่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกก่องทั้งตำบล
* เทศบาลตำบลไคสี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไคสีทั้งตำบล
* องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงกาฬ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ)
* องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทั้งตำบล
* องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเลิง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเลิงทั้งตำบล
* องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสวรรค์ทั้งตำบล
* องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชัยพรทั้งตำบล
* องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำนาดีทั้งตำบล
* องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งเปือยทั้งตำบล

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s