การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติของไทย

         เมื่อสงครามโลกครั้งที่  2  ยุติลงบรรดาประเทศฝ่ายพันธมิตรได้จัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น

   1.  ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส   เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2489  ยกดินแดนที่ได้มาจากฝรั่งเศสในกรณีพิพาทอินโดจีน  คือ  ดินแดนทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงละเขมรส่วนใน ได้แก่ พระตะบอง  เสียมราฐ  ศรีโสภณ  คืนให้แก่ฝรั่งเศสดังเดิม  ฝั่งเศสจึงตกลงที่จะเลิกคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทย

  

   2.  เปิดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหโซเวียต 

 

    3.  เปิดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐจีนเป็นครั้งแรก   ในพ.ศ.  2497  ไทยได้เข้าร่วมสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (สปอ.)  เพื่อร่วมมือประเทศอื่น ๆ อีก 7 ประเทศ คือสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  ฟิลิปปินส์ และปากีสถาน  ต่อต้านการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นับแต่นั้นมา  ต่อมาองค์การได้ยุบเลิกไปใน พ.ศ.  2520  

 

เมื่อประเทศฝ่ายเสรีประชาธิปไตยและฝ่ายคอมมิวนิสต์หันมาดำเนินนโยบายเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดและประนีประนอมกันมากขึ้น

 

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s