ข้อสอบอัตนัย

1. เพราะเหตุใดอากาศบนยอดเขาจึงเย็นกว่าบริเวณเชิงเขา

ตอบ .

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. ช่วงเดือนเมษายนของทุกปีมีปรากฏการณ์ใดในประเทศไทย

ตอบ .

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. เพราะเหตุใดป่าชายเลนจึงเป็นป่าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ตอบ .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. เหตุใดอากาศชื้นจึงทำให้ดินของประเทศไทยขาดความอุดมสมบูรณ์

ตอบ .

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

5. บ่อน้ำร้อนเกิดจากปรากฏการณ์ใด

ตอบ .

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

6. วัตถุประสงค์ของการทำขั้นบันไดดินบริเวณพื้นที่ไหล่เขาคือข้อใด

ตอบ .

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

7. ภาคตะวันออกและภาคใต้ มีความคล้ายคลึงกันอย่างไร

ตอบ .

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

8. ภูมิประเทศตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีลักษณะเรียงลำดับกันอย่างไร

ตอบ .

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

9. เพราะเหตุใดชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนจึงไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

ตอบ .

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

10. พรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าคือ

ตอบ .

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s