เฉลยปรนัย

ข้อ 1. ตอบ 2. พบในภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานไม่เกิน 4 เดือน

เพราะ อากาศแบบมรสุมเมืองร้อน (Am) จะมีฝนตกหนักเกือบตลอดปี ประมาณ 9-10 เดือน พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบ คือป่าดงดิบ พบในภาคใต้ จันทบุรีและตราด

ข้อ 2. ตอบ   1. แม่น้ำมูลเป็นพื้นที่รับน้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณมาก

เพราะ แม่น้ำมูลมีปริมาณน้ำมาก และต้องไหลลงมาทางอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลงแม่น้ำโขง ทำให้เขื่อนที่อำเภอโขงเจียมสามารถกักเก็บน้ำได้มาก  ป้องกันน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีและยังใช้พลังงานน้ำไปผลิตกระแสไฟฟ้า และยังช่วยให้ฤดูแล้งมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร

ข้อ 3. ตอบ  2.พบในบริเวณภูเขาหินแกรนิตที่มีน้ำใต้ดินไหลผ่าน

เพราะ พุน้ำร้อน (Hot Spring) คือน้ำที่ไหลจากใต้ดิน มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ อาจจะอุ่นๆ ถึงเดือดพล่าน อาจมีทั้งก๊าซและธาตุละลายอยู่ บางบ่อก็ไหลแรงหรือไหลเอ่อๆ

ข้อ 4. ตอบ 3. มีอหล่งน้ำธรรมชาติน้อยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้

เพราะ เนื่องจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยหินทรายหินกรวดมน หินดินดานและหินเกลือ ทำให้ไม่เก็บน้ำ ดังนั้นแหล่งน้ำธรรมชาติจึงมีน้อยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้

ข้อ 5. ตอบ 4.ทิวเขานครศรีธรรมราช

เพราะ เป็นเทือกเขาที่ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ จากตอนใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงไปหวัดนครศรีธรรมราช ลงไปจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง และผ่านเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา

ข้อ 6. ตอบ 2. ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ

เพราะ  ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดออกมาจากศูนย์กลางความกดอากาศสูงประมาณ 5o ถึง 30o  เหนือใต้ มาศูนย์สูตร เรียกว่า ลมสินค้า ในซีกโลกเหนือเป็นลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ ลมนี้ปรากฏชัดเจนในบริเวณมหาสมุทร หมู่เกาะที่อยู่ในมหาสมุทร จะได้รับลมนี้อย่างเสมอ

ข้อ 7. ตอบ    1. เป็นแผ่นดินที่เกิดได้ไม่นานเช่นเดียวกับที่ราบเพระยา

เพราะ ชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดนราธิวาสเป็นชายฝั่งแบบยกตัวที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่คลื่นพัดมาจนกลายเป็นที่ราบ ซึ่งเป็นโครนตะกอนในยุควอเตอร์นารีเช่นเดียวกับที่ราบภาคกลาง ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเจาพระยา

ข้อ 8. ตอบ 1. เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ

เพราะ โจทย์ถามว่าเหตุใดจึงสร้างท่าเรือใหญ่ที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ก็ต้องตอบข้อนี้ เนื่องจากรัฐมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมของประเทศ

ข้อ 9. ตอบ 1. มียอดโค้งมน ไม่หยักแหลมขรุขระ

เพราะ ลักษณะของยอดดอยหินแกรนิต จะมีลักษณะโค้งมน ไม่มีหยักแหลมขรุขระ เพราะหินแกรนิตมาจากหินอัคนีแทรกซ้อน เนื่องจากการหลอมละลายของแร่ธาตุของหินหลอมเหลวที่เรียกว่า หินหนืด และดันตัวขึ้นมาแต่ยังไม่โผล่พ้นพื้นผิวโลกก็เย็นตัวลงเสียก่อน

ข้อ 10. ตอบ 3. หาดและสันทราย เนินตะกอนรูปพัด

เพราะ คลื่นจะเป็นตัวพัดพาทรายมาถมบริเวณชายหาด ทรายตามชายหาดจะสะสมตัวได้มากขณะที่คลื่นไม่แรง สันทราย จะอยู่ตามแนวชายฝั่งเนื่องจากทรายมาทับถมเป็นแนวขนานกับชายฝั่งแต่ไม่เชื่อมติดกับฝั่ง

ข้อ 11. ตอบ 2. เพราะหินปูนละลายน้ำได้ง่าย

เพราะ หินปูนก็คือหินตะกอนชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทับถมของสารละลายพวกเศษปูนมีสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต เมื่อถูกน้ำฝนหรือน้ำไหลผ่าน ทำให้เกิดเป็นโพรงหรือและมีการกัดเซาะทำให้ยอดเขาหินปูนเป็นหยักแหลมสูงๆ ต่ำๆ

ข้อ 12. ตอบ 4.แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบกันระหว่างตำบลแควใหญ่กับตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

เพราะ  แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มเมื่อแม่น้ำปิงไหลมาบรรจบกันระหว่างกันระหว่างตำบลแควใหญ่กับตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไหลมาทางใต้ ผ่านจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และไหลลงอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ 13. ตอบ 1. ไหลผ่านทะเลสาบเขมร เป็นแหล่งปลาน้ำจืดที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้

เพราะ บริเวณทะเลสาบเขมร จะรับน้ำจากแม่น้ำสายต่างๆ ที่เกิดจากเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก ทำให้กลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ น้ำจากทะเลสาบเขมรจะไหลลงแม่น้ำโขง ทางตะวันออกของประเทศ ในโจทย์ถามว่าไหลผ่าน ซึ่งจริงๆ แล้วน้ำจากทะเลสาบไหลลงแม่น้ำโขง

ข้อ14. ตอบ 2. ได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อน

เพราะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านตะวันตกและด้านใต้มีเทือกเขาเพชรบูรณ์ ดงพญาเย็น สันกำแพง พนมดงรัก ทอดตัวขวางกั้นทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้พื้นที่ของภาคอยู่ในเขตเงาฝน เกิดปัญหาความแห้งแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนล่างของภาค ส่วนภาคตะวันออกของภาคที่ติดแม่น้ำโขงเปิดโล่ง ทำให้ได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อน

จากทะเลจีนใต้ในช่วงเดือนสิงหาคา และกันยายน

ข้อ 15. ตอบ 3. พายุฝนฟ้าคะนอง – ฤดูร้อน

เพราะ พายุฝนฟ้าคะนอง เป็นลมพายุที่เกิดในเวลาสั้นๆ และครอบคลุมบริเวณแคบๆ ทำให้ฝนตกหนัก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่าและบางครั้งมีลูกเห็บตกด้วย

ข้อ 16. ตอบ 3. ดินดอนสามเหลี่ยม พบบริเวณที่แม่น้ำไหลออกทะเล เหมาะสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

เพราะ ดินดอนเกิดจากแม่น้ำพัดพาโคลนตมและตะกอนมาทับถมเป็นที่ราบ ตะกอนเหล่านี้ประกอบด้วยดินทรายละเอียดที่มีลักษณะเป็นดินเหนียว เหมาะในการปลูกข้าวซึ่งนับตั้งแต่นครสวรรค์ลง ผ่านชัยนาท จนถึงทางใต้จดอ่าวไทย

ข้อ 17. ตอบ3. เป็นลมก่อนมรสุมฤดูร้อนที่พัดไปตามอิทธิพลของมรสุมฤดูร้อน

เพราะ เนื่องจากเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือลมหนาวจากไซบีเรียอ่อนกำลังลง อิทธิพลของลมมรสุมฤดูร้อนหรือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย เริ่มจะพัดเข้ามาแทนที่ ซึ่งเป็นลมที่ไม่ร้อนและไม้หนาว

ข้อ 18. ตอบ 2. อิทธิพลจากมหาสมุทรเข้าถึงได้น้อย

เพราะ การที่อุณหภูมิในรอบปีของภาคเหนือมีความแตกต่างกันมาก เพราะความอยู่ห่างไหลจากมหาสมุทร ทำให้มีอุณหภูมิสูงร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน

ข้อ 19. ตอบ 1. เป็นแหล่งวัตถุดิบอุตสาหกรรมก่อสร้าง และเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เพราะ เขาหินปูนจะใช้เป็นวัตถุดิบ อุตสาหกรรมก่อสร้างในภาคเหนือที่มีจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา ส่วนภาคตะวันตกมีเขาหินปูนที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี อุตสาหกรรมก่อสร้างก็คือเป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ข้อ 20. ตอบ 2. การทำไร่ยาสูบบริเวณที่สูงภาคเหนือ

เพราะ บริเวณที่สูงมีปัญหาของการชะล้างพังทลายของดินจะรุนแรง โดยเฉพาะการทำไรเพาะปลูก เนื่องจากต้องมีการถากถางต้นไม้ใหญ่ และปรับพื้นที่ ทำให้ขาดการปลูกพืชคลุมดินเมื่อมีฝนตก และพื้นที่สูง ย่อมเกิดการพังทลายของดินอย่างรุนแรง

ข้อ 21. ตอบ 2. มีแม่น้ำแยกสาขาออกจากแม่น้ำสายหลัก

เพราะ พื้นที่ตรงบริเวณปากแม่น้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัดเกิดจากการที่แม่น้ำและสาขาต่างๆ ที่แผ่กระจายตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมตลอดเวลา พื้นท้องน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำไหลช้าลง ทำให้การตกตะกอนเพิ่มมาขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำ กลายเป็นแผ่นดินแผ่กระจายตรงปากน้ำ

ข้อ 22. ตอบ 1. เพราะเป็นแม่น้ำที่ไหลบนพื้นที่ราบ

 เพราะ แม่น้ำในช่วงนี้จะไหลเป็นคคเคี้ยวเป็นรูปโค้งเกือบเป็นวงกลม ทำให้เกิดการเซาะและทับถมในแนวระนาบ ทำให้มีการตัดขาดจากลำน้ำเดิม และกลายเป็นทะเลสาบที่เรียกว่า Ox-bow Lake

ข้อ 23. ตอบ 4. ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เพราะ การที่จะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ได้ดีนั้น ต้องมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับหุบเขา และมีแม่น้ำไหลผ่านในที่ราบหุบเขา และอีกอย่างก็คือภูมิประเทศที่เป็นเทือกส่วนมากจะเป็นแล่งต้นน้ำลำธาร เช่น ลักษณะภูมิประเทศในภาคตะวันตกและเหนือ

ข้อ 24. ตอบ 1. เกิดจากกรดกำมะถันที่เป็นผลจากดินที่พัฒนาจากตะกอนทะเลเก่า

 เพราะ พื้นที่พรุคือพื้นที่ถูกน้ำแช่ขังมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นและยังเติมไปด้วยรากไม้ มีต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยขึ้นปกคลุมหนาแน่น ทำให้ดินชั้นบนมีการทับถมของพวกซากพืชเกิดเป็นดินอินทรีย์หรือดินพีท แต่บางบริเวณซากพืชก็ยังคงสภาพเดิม

ข้อ 25. ตอบ 2. การเคลื่อนที่ของร่องความกดอากาศต่ำ

เพราะ ร่องมรสุม (Monsoon Trough) คือแนวปะทะระหว่างลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความรุนแรงในการปะทะกันทำให้เกิดฝนตกแผ่เกระจายการเคลื่อนตัวของร่องมรสุม เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนฤดูกาลจึงทำให้เดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายน มีฝนตกชุก

ข้อ 26. ตอบ 4. ละติจูดของพื้นที่ ทิศทางลมประจำ กระแสน้ำในมหาสมุทร

เพราะ  ข้อนี้เรียงปัจจัยได้ตรงกับการเกิดภูมิอากาศแบบต่างๆ ได้ถูกต้องที่สุด คำตอบทั้งหมดเป็นคำตอบที่ทำให้การควบคุมการเกิดภูมิอากาศแบบต่างๆ

ข้อ 27. ตอบ 1. เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตร่องมรสุมที่เป็นทางผ่านของพายุหมุนจากอ่าวตังเกี๋

เพราะ ปกติแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเทือกเขาทางด้านตะวันตกและด้านใต้ขวางทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีปริมาณน้ำฝนที่ได้รับไม่เติมที่ ส่วนทางด้านตะวันออกติดกับน้ำโขง ซึ่งเปิดโล่ง ทำให้พายุดีเปรสชั่นซึ่งพัดผ่านอ่าวตังเกี๋ยเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนามผ่านเข้ามาทางแอ่งสกลนนคร

ข้อ 28. ตอบ  4. ดินเปรี้ยวในจังหวัดสมุทรสาคร

 เพราะ ดินเปรี้ยว คือดินที่เป็นกรด ที่มีความเป็นพิษต่อพืชที่ปลูก ซึ่งแก้ได้ด้วยการใส่ปูนขาว และอาจใช้หินฟอสเฟตบดใส่ก็ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสให้ต้นพืช

ข้อ 29. ตอบ 4. ป่าเบญจพรรณในภาคกลาง

เพราะ พบในภาคกลางตอนบน แถบเพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี ป่าเบญจพรรณเป็นป่าผลัดใบ มีไม้หลายชนิด เช่น ไม้สัก ประดู่ ตะแบก มะเกลือ เป็นต้น

ข้อ 30. ตอบ 2. โครงการขนาดใหญ่ เพราะภูมิประเทศเป็นภูเขา เหมาะแก่การสร้างเขื่อน

เพราะ การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่หรือเขื่อนอเนกประสงค์จำเป็นต้องดูภูมิประเทศที่เป็นหุบเขา ภูเขา ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ใช้ประโยชน์อย่างมากทั้งชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคเหนือนั้นส่วนใหญ่ภูมิปะเทศเป็นภูเขาและแหล่งตนน้ำลำธารอยู่แล้ว

ข้อ 31. ตอบ  1. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกซุก เป็นฤดูกาลนักท่องเที่ยวน้อย

เพราะ ในช่วงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากจีนลงมาซึ่งเป็นลมหนาวแห้งแล้งไม่มีฝน แต่เมื่อพัดผ่านอ่าวไทยจะนำความชุ่มชื่นจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ทำให้เกิดฝนตกชุก จึงไม่เหมาะที่จะออกเรือไปเที่ยวเกาะสมุย เกาะพงัน หรือหมู่เกาะอ่างทอง เพราะอาจเจอคลื่นลมฝนได้เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวน้อย

1ข้อ 32. ตอบ 3. แบบทุ่งหญ้าสะวันนา(Aw)

เพราะ เป็นลักษณะอากาศแบบ Aw จะมีฝนตกหกเดือนฝนแล้งหรือตกน้อยหกเดือนอุณหภูมิเฉลี่ย 28 oC ถ้าดูจากตารางจะเห็นฝนตกเกินกว่า 100 มิลิเมตร ในเดือน พ.ค. ถึงเดือน ต.ค. นั่นคือฤดูฝน ส่วนเดือน พ.ย. ถึงเดือนเมษายน ฝนน้อย หรือฤดูแล้งลักษณะแบบนี้คืออากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา

ข้อ 33. ตอบ 2. เพื่ออนุรักษ์ดินมิให้พังทลาย

เพราะ ภาคเหนือมีที่ราบหุบเขาที่อยู่ระหว่างเทือกเขาให้มีความจำกัดในเรื่องการใช้ที่ดินและอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะพื้นที่เพาะปลูกจะเป็นที่ราบแบบชั้นบันได เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของน้ำฝน จึงมีการเพาะปลูกแบบชั้นบันได และถ้าเป็นที่ราบก็จะเป็นแปลงขาดเล็ก อันทำให้สะดวกในการอนุรักษ์ดินให้พังทลาย

ข้อ 34. ตอบ 4. ภาคกลางตอนบนเป็นภูเขา สลับกับที่ราบลูกฟูก

เพราะ ภาคกลางตอนบนนับตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นไปตอนบนติดภาคเหนือ บริเวณจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกฟูกสลับเนินเขาหรือภูเขาเตี้ยๆ ดูคล้ายคลื่นหรือที่ราบแบบลอนคลื่น

ข้อ 35. ตอบ 2. เพราะดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ

เพราะ ปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเรื่องของดินที่มีความสมบูรณ์น้อยเนื่องจากเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ เวลาฝนตกลงมา น้ำฝนก็จะไหลลงสู่ดินชั้นล่าง และยังชะล้างแร่ธาตุของพืชลงไปด้วย

ข้อ 36. ตอบ 3. แม่น้ำส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำสายสั้น ไม่สามารถสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้

เพราะ ภาคตะวันออก ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกบนของภาคมีอากาศแบบ Aw แต่เนื่องจากภาคตะวันออกมีแม่นำสายสั้นๆ ทำให้ทำให้ไม่มีน้ำในปริมาณมากที่จะกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งทั่วภูมิประเทศก็ไม่เอื้อต่อการสร้างเขื่องขนาดใหญ่

ข้อ 37. ตอบ 4. ภาคกลางและภาคตะวันออก เพราะมีพื้นที่ติดทะเลและมีระดับค่อนข้างต่ำ

เพราะ ภาคกลางตอนล่างที่ติดทะเลบริเวณปากน้ำ เช่น จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี มีระดับความสูงของพื้นที่ไม่มากนักเฉลี่ยสูงจากระดับน้ำทะเล 1.80 เมตร เวลาน้ำทะเลหนุนขึ้นมาทำให้น้ำเค็มทะลักเข้าครองและสวนผลไม้ ส่วนในภาคตะวันออกบริเวณที่รายชายฝั่งทะเลจังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราดก็มีน้ำเค็มเข้าไปตามแม่น้ำผ่านคูครองสู่สวนผลไม้ทำลายพืชเสียหายหมด

ข้อ 38. ตอบ 3. หนองหานสกลนคร รับน้ำจากทิวเขาภูพาน ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง ที่จังหวัดนครพนม

เพราะ หนองหาน สกลนคร เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับน้ำภูก้อ ซึ่งอยู่ในเทือกเขาภูพาน และนะบายสู่ห้วยน้ำก่ำที่ไหลลงแม่น้ำโขง

ข้อ 39. ตอบ 4. ป่าดิบเขามีลักษณะป่าไม่รกทึบ มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่น้อย พันธุ์ไม้สำคัญคือวงศ์ก่อ

เพราะ ป่าดิบเขา พบในที่สูงตั้งแต้ 1,000 เมตร ขึ้นไป ถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้ มีไม้ขนาดใหญ่น้อยกว่าป่าดิบชื้น ซึ่งไม่รกทึบส่วนมากจะเป็นไม้พันธ์ก่อ

ข้อ 40. ตอบ 2. ชายฝั่งด้านตะวันออกมีที่ราบกว้าง เหมาะแก่การเกษตร

เพราะ ภาคใต้ บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีลักษณะที่ราบชายฝั่งทะเลแบบยกตัวตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงจังหวัดปัตตานี เกิดจากการทับถมของตะกอนที่คลื่นพัดพามาจนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่ ส่วนบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก มีลักษณะที่ราบชายฝั่งทะเลแบบจมตัว ที่ราบจึงแคบกว่าทางด้านตะวันออก ( ด้านอ่าวไทย) ชายฝั่งจะเป็นหาดโคลนเลน

 ข้อ 41. ตอบ 1. เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ

เพราะ ภาคเหนือเป็นที่สูง มีภูเขาสลับที่ราบหุบเขา มีแม่น้ำสำคัญสายสั้นมากๆ ไม่เหมาะต่อการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ จึงต้องสร้างฝาย ซึ่งเป็นเขื่อนเล็กๆ ที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี และการสร้างฝายถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชาวบ้านที่มีทุนน้อย

ข้อ 42. ตอบ 4. เพราะไหลผ่านที่ราบ การกัดกร่อนด้านข้างมีมากกว่าด้านลึก

เพราะ แม่น้ำที่ไหลอยู่ในที่ราบ จะกัดกร่อนจากด้านข้างหรือด้านนอก แล้วนำมาทับถมด้านในของแม่น้ำ ต่อมาก็จะกลายเป็นทะเลสาบรูปแอกวัว แต่ถ้าไหลผ่านภูเขา ก็จะกัดเป็นร่องลึกต่อมาก็จะเกิดเป็นหุบเหว

ข้อ 43. ตอบ 1. การยกตัวของอากาศในชุมชนเมือง

เพราะ อากาศในเมืองจะร้อนกว่า อากาศ ร้อนเบาก็ลอยขึ้น ส่วนอากาศที่อยู่โดยรอบเมืองที่เย็นกว่าก็จะพัดเข้ามาแทนที่ ทำให้เกิดการยกตัวของอากาศไปจนถึงจุดที่มีการควบแน่น ก็จะทำให้อุณหภูมิลดลงจนอากาศไม่สามารถรับไอน้ำได้ ก็ตกลงมาเป็นฝน

ข้อ 44. ตอบ 3. เขารูปโดมลาดนูน เขายอดแหลมหลายยอด เขายอดป้าน

เพราะ ภูเขารูปโดมเกิดจากหินแกรนิตในโลกที่ถูกความร้อนดันออกมาบนพื้นโลก และทนการกัดกร่อนของน้ำฝนได้ดีจึงทำให้มีลักษณะเป็นโดมลาดนูน

ข้อ 45. ตอบ 2. ช่วยฝนตกชุกในเดือดพฤษภาคมและเดือนกันยายน

เพราะ ร่องมรสุม คือ แนวปะทะระหว่างลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความรุนแรงของการปะทะกันทำให้เกิดฝนตกแผ่กระจาย การเคลื่อนตัวของลมทั้งสองนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล

ข้อ 46. ตอบ 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกไม่มีแหล่งแร่ดีบุก

เพราะ ทั้งสองภาคนี้ไม่มีแหล่งแร่ดีบุก เนื่องจากมีโครงสร้างเป็นหินทรายส่วนมาก แต่แร่ดีบุกจะพบในสายแร่หิแกรนิต

ข้อ 47. ตอบ 2. เขื่อนศรีนครินทร์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าเขื่อนปากมูล

เพราะ เขื่อนปากมูลผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงปีละ 500 ล้านกิโลวัตต์/ชั่งโมง ส่วนเขื่อนศรินทร์เป็นเขื่อนขนาดใหญ่เก็บน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 1,320 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง

ข้อ 48. ตอบ 3. การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ทำให้ระดับน้ำใต้ดินสูงขึ้น

เพราะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอมีโครงสร้างทางธรณีวิทาส่วนหนึ่งเป็นเกลือหิน เมื่อมีการสร้างระบบชลประทาน ทำให้น้ำซึมลงไปในชั้นของเกลือหินและละลายเกลือ น้ำเหล่านี้ก็จะไปดันน้ำในใต้ดินมีระดับสูงขึ้น นำเอาเกลือที่ละลายขึ้นสู่ผิวดิน ดินก็จะแผ่กระจายความเค็มไปทั่วอย่างรวดเร็ว และนำมาซึ่งปัญหาดินเค็มของภาคนี้

ข้อ 49. ตอบ 1. ภาคใต้ไม่มีป่าผลัดใบ เพราะฝนตกชุก

เพราะ ภาคใต้มีลักษณะอากาศเป็นแบบป่ามรสุม หรือมรสุมเมืองร้อน (Aw) มีฝนตกซุกเกือบตลอกปี ฝนตกมากกว่า 60 มิลลิเมตรในแต่ละเดือน ตัวการที่ทำให้เกิดฝนตกซุกในภาคใต้คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ( พ.ค.-ต.ค. )ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ( พ.ย.-ม.ค. ) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ( ก.พ.-เม.ย. ) ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ป่าไม้ส่วนใหญ่ของภาคใต้เป็นป่าไม้ผลัดใบ

ข้อ 50. ตอบ 2. ฝนตกชุก ดินกรดถูกชะล้างอย่างรวดเร็ว

เพราะ เนื่องจากในเขตร้อนขึ้น มีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงตลอดปี การย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีฝนตกซุก ทำให้มีการซะล้างหน้าดินซึ่งมีแร่ธาตุของพืชตกลงไปยังดินชั้นล่างหรือไม่ก็ถูกน้ำพัดพาเป็นดินตะกอนทับถมอยู่ใต้ ลำธาร แม่น้ำ หนอง คลอง บึง หน้าดินจึงขาดความอุดมสมบูรณ์

ข้อ 51. ตอบ 4. มีฝนตกชุก น้ำไม่ท่วมขัง

เพราะ ภาคตะวันออก มีทุ้งหญ้าแบบเมืองร้อน (Aw) คืออุณหภูมิสูง ฤดูฝนสลับฤดูแล้ง ได้แก้ บริเวณพื้นที่ซีกตะวันตกของภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และปราจีนบุรี ส่วนอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน (Aw) ฝนตกซุกเกือบตลอดปี ได้แก่พื้นที่ตะวันออกของภาคในเขตจังหวัดจันทบุรี และตราด

ข้อ 52. ตอบ 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนาวเย็น และภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน

เพราะ เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยนั้นจะพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนทำให้ภาคอีสารมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และลมนี้จะพัดผ่านอ่าวไทยนำความชุ่มชื้นไปปะทะแผ่นดินภาคใต้ตะวันออก ทำให้มีฝนตก

ข้อ 53. ตอบ 3. เขื่อนศรีนครินทร์

เพราะ เขื่อนศรีนครินทร์อยู่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นภาคตะวันตก ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหลังสุดจึงควรเป็นภาคตะวันตก หรือทิศตะวันตก

 

ข้อ 54. ตอบ 3. เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำกลอง

เพราะ แม่น้ำแม่กลอง เกิดจากแควใหญ่และแควน้อยไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากแพรก อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี กลายเป็นแม่น้ำแม่กลอง ไหลลงอ่าวไทยที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อ 55. ตอบ 4. พายุหมุนจากทะเลจีนใต้พัดผ่าน

เพราะ ในช่วงปลายฤดูฝน จะมีลมพายุหมุนจากทะเลจีน พัดเข้ามาทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก และลมพายุกระหน่ำ โดยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเอง ส่วนใหญ่จะเป็นพายุเปรสชั่น มีความศูนย์กลางไม่เกิน 33 นอต หรือ 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บางปีก็อาจจะเป็นพายุโซนร้อน

ข้อ 56. ตอบ 2. การขาดแคลนน้ำดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เพราะ ภาคตะวันออกมีปัญหาเรื่องน้ำจืดอยู่ก่อนพัฒนาอุตสาหกรรม ที่เรียกว่า Eastm Seaboard เนื่องจากแม่น้ำส่วนใหญ่ของภาคเป็นแม่น้ำสายสั้น ปริมาณน้ำในฤดูแล้งมีน้อยทำให้การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ไม่อาจทำได้ โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำซึ่งมีน้ำเค็มดันเข้ามา ทำให้บริเวณนี้มีปํญหาเรื่องของการขาดแคนน้ำดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ข้อ 57. ตอบ 2. พื้นที่ทำนาส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก

เพราะ จาภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทร โดยมีทะเลขนาบทั้งสองข้างด้าน และมีภูเขาสูงทอดตัวในแนวเหนือ – ใต้ ทำให้มีที่ราบแคบๆ บริเวณชายฝั่งทั้งสองด้าน แต่ทางด้านตะวันออกติดอ่าวไทย มีที่ราบกว้างกว่าทางด้านชายฝั่งทะเลที่ติดทะเลอันดามัน ดังนั้นที่เพาะปลูกข้าวจึงอยู่ทางด้านตะวันออกที่เป็นชายฝั่งยกตัวบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขา ปัตตานี และนราธิวาส และอีกสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ทำนาน้อยนั้นคือป่าพรุที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี

ข้อ 58. ตอบ 1. พัฒนาเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ

เพราะ การพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำ แต่เป็นการทำให้เกษตรได้อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อ 59. ตอบ 1. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีพื้นที่ป่าชายเลนมากกว่าฝั่งตะวันตก

เพราะ เนื่องจากภาคใต้ฝั่งตะวันตกติดทะเลอันดามัน มีป่าชายแลนมากกว่าฝั่งตะวันออกที่ติดอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปถึงจังหวัดสตูล

ข้อ 60. ตอบ 3. ประชากรวัยเด็กและวัยชรามีอัตราใกล้เคียงกัน

เพราะ ภาคตะวันเฉียงเหนือมีวัยเด็กมากกว่าวัยชรา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีภาวะเจริญพันธุ์ที่สุด เช่น จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ยโสธร ซึ่งมีวัยเด็กมากกว่าวัยชรา ไม่ใช่มีอัตราใกล้เคียงกัน

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s