สมาชิกภาพ

   สมาชิกภาพขององค์การสหประชาชาติ   แบ่งออกเป็น 2 ประเภท


   
ประเภทที่ 1 สมาชิกดั้งเดิม ได้แก่ รัฐซึ่งได้ร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศที่ซานฟราสซิสโกและร่วมกันลงนามในปฏิญญาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2485 จำนวน 51 ประเทศ
   
ประเภทที่ 2 สมาชิกใหม่ คือ สมัครสมาชิกที่สมัครเข้าภายหลัง ได้แก่ประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ และสมัคเข้าเป็นสมาชิกภายหลัง

   ประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติได้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                    1. เป็นประเทศที่รักสันติภาพ
                   
2. จะยอมรับข้อผูกพันตามที่ปรากฏในกฎบัตรสหประชาชาติ และได้รับการวินิจฉัยจากองค์การ สหประชาชาติแล้วว่าสามารถและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าว
                   
3. การรับประเทศใดเข้าเป็นสมาชิกนั้นจะกระทำได้โดยอาศัยมติของสมัชชาตามคำแนะนำของคณะมนตรีความมั่นคง
                   
4. สมาชิกที่ฝ่าฝืนหลักการอาจถูกไล่ออกจากการเป็นสมาชิกได้โดยสมัชชาซึ่งได้รับการแนะนำจากคณะมนตรีความมั่นคง ส่วนปัญหาที่ว่า สมาชิกจะถอนตัวออกจากองค์การสหประชาชาติตามความสมัครใจได้หรือไม่นั้น เรื่องนี้มิได้ระบุไว้ในกฎบัตร

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s