การพ้นจากสมาชิกภาพ

                ประเทศสมาชิกซึ่งฝ่าฝืนหลักการตามกฎบัตรเสมอๆ อาจถูกขับไล่จากองค์การสหประชาชาติได้ตามมติของสมัชชาสหประชาชาติ โดยคำแนะนำของคณะมนตรีมั่นคง
               
อนึ่งประเทศสมาชิกอาจหมดสมาชิกเป็นการชั่วคราวได้ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคง และประเทศสมาชิกนั้นจะกลับเข้าเป็นสมาชิกตามเดิมได้โดยความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคง

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s