6 องค์กรหลักขององค์การสหประชาชาติ

          

       

 

          ระบบสหประชาชาติอยู่บนพื้นฐานของ 5 องค์กรหลัก (ไม่นับรวมไปถึง คณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติซึ่งยุติการปฏิบัติงานไปในปี ค.ศ. 1994) ซึ่งประกอบด้วย สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ,สำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ สี่องค์กรในจำนวนดังกล่าวมีสถานที่ทำการในสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก ส่วนศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่กรุง เฮก ส่วนองค์การย่อย ๆ ตั้งอยู่ที่เจนีวา  เวียนนา และ ไนโรบี รวมไปถึงเมืองอื่น ๆ ทั่วโลก

           สหประชาชาติมีธง ที่ทำการไปรษณีย์ และ ดวงตราไปรษณีย์ยากร ของตนเอง ภาษาทางการที่ใช้มีอยู่ 6 ภาษา คือ ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ ,ภาษาฝรั่งเศส ,ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน , และภาษาอาหรับ โดยที่ภาษาอาหรับได้ถูกเพิ่มเข้ามาหลังสุด เมื่อปี ค.ศ. 1973 ส่วนสำนักงานเลขาธิการนั้นใช้ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ  และภาษาฝรั่งเศส   ข้อแตกต่างระหว่างภาษาทางการกับภาษาการทำงานนั้น คือว่า ผู้แทนอาจพูดในภาษาทางการ ภาษาหนึ่งภาษาใดได้ แต่คำพูดของเขาจะถูก แปลถ่ายทอดต่อเนื่องออกเป็นภาษาทางการต่างๆ เอกสารที่ผลิตออกมา อาจเป็นภาษาใช้งานของ แต่ละหน่วย แต่หากได้รับการขอร้อง อาจเป็น รูปภาษาทางการได้ บางคราว ผู้แทนอาจเลือกภาษาหนึ่งซึ่งมิใช่ภาษา ทางการ ในกรณีนั้น คณะผู้แทนจะต้องจัดให้มีการแปล หรือเอกสารที่เป็น ลายลักษณ์อักษรในภาษาทางการ ภาษาหนึ่ง ภาษาใดก็ได้

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s