4. คณะมนตรีภาวะทรัสตี

4. เมื่อเริ่มก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ ยังมีบางส่วนของโลก ที่ประชาชนยังไม่อาจเลือกรัฐบาล ปกครองตนเองได้ สถานที่ดังกล่าวจึงถูกนำเข้ามา อยู่ภายใต้การคุ้มครองพิเศษของสหประชาชาติ และมีชื่อเรียกว่า ดินแดนทรัสตี คณะมนตรีภาวะทรัสตีจะตรวจตราความก้าวหน้าทางสังคม ของประชาชนที่อาศัย อยู่ในดินแดนเหล่านี้ เดิมทีเดียว ดินแดนดังกล่าวมีอยู่ 11 แห่ง ส่วน ใหญ่อยู่ในแอฟริกาและมหาสมุทรแปซิฟิก

      คณะมนตรีภาวะทรัสตีประกอบด้วยสมาชิกถาวรในคณะมนตรีภาวะทรัสตี ได้แก่ จีน ฝรั่งเศส สหพันธ์รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา สมาชิกแต่ละประเทศมีคะแนนเสียงเพียงเสียงเดียว และมติจะผ่านก็ด้วย คะแนนเสียงส่วนใหญ่ โดยปกติคณะมนตรี

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s